ประสบการณ์ในการใช้เครื่องปั่นครั้งแรก

บางครั้งใครเคยคิดบ้างว่าเวลาเราทำน้ำผลไม้ปั่นนั่นจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องอัดน้ำแข่งลงไปจำนวนมากในเครื่องปั่น คุณรู้หรือมั้ยว่าหากคุณอัดน้ำแข็งลงไปในปริมาณที่มากเกินไปนั่น อาจจะส่งผลต่อใบพัดและตัวเครื่องปั่นโดยตรงอาจจะทำให้เกิดอาการระเบิดขึ้นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณแม่บ้านทุกท่านต้องทราบเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะในต่างประเทศเคยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วในครั้งนั่นดีที่ไม่มีผลกระทบถึงชีวิตแต่ก็สร้างอุทาหรณ์เป็นอย่างมาก